Security

Er zijn diverse oplossingen voor internet security. Anbizz Consultancy kan u adviseren wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

  • Managed Firewalls – Basic

Volledig dubbel uitgevoerde self manageable managed Firewall, waarbij de beveiliging op basis van NAT wordt uitgevoerd.

  • Managed Firewall – Advanced

Hetzelfde als de Basic dienst met de aanvullingen SSL VPN, Web contect filter en een Ldap koppelingsmogelijkheid.

  • Managed Firewalls – Professional

Hetzelfde als de Advanced dienst met de aanvullingen anti virus (http), intrusion detection en application control.

  • Anti spam / virus – inkomende mail

Uw inkomende mail wordt gescand voor virussen en spam. Bij twijfel wordt de spam in een zogenaamde quarantaine Box aangeboden. Uw internetverbinding wordt niet onnodig belast met ongewenst verkeer, aangezien dit al in het netwerk van de provider wordt onderschept.

  • Anti spam / virus – uitgaande mail

Uw uitgaande mail wordt gescand voor virussen en spam. Hiermee worden uw ontvangers beschermd tegen door u verstuurde virussen. Daarnaast verkleint het de kans dat u op een blacklist wordt geplaatst en niet meer kunt mailen; ook uitgaande spam wordt namelijk geblokkeerd.

  • Remote Access – Site to Site

LAN omgevingen van (sub)locaties die onderdeel moeten worden van een IP-VPN, maar die op basis van internet zijn aangesloten, worden door ons van een secure tunnel voorzien.

  • SSL VPN

Gebruikers kunnen op basis van een veilige SSL verbinding over iedere internetverbinding toegang tot het bedrijfsnetwerk krijgen. De SSL verbinding kan volledig in uw AD omgeving worden geïntegreerd. Dit is met name een mobiele- en thuiswerkoplossing.